Vragen ?

image description

FAQ - Lijst van veelgestelde vragen

Een lijst van vaak gestelde vragen door Leveranciers (Crediteuren) en Klanten (Debiteuren) wordt automatisch bijgewerkt. De methode van PayAdvisor is innovatief en moet de verschillende partijen geruststellen.

PayAdvisor is een beheertool van het opvolgen van uw facturen.

 • Uw goede Klanten betalen eerst uw facturen in ruil voor een goede E-reputatie
 • U heeft een tool waarbij u uw relatie met uw goede Klanten kan onderhouden
Bovendien willen uw slechte betalers de dreiging van een negatieve kijk op hun bedrijf op zoekmachines vermijden

U kunt PayAdvisor gebruiken indien u :

 • U beschikt over een BTW-nummer
 • Uw Schuldenaar is correct geïdentificeerd
 • U kent het BTW-nummer van uw Schuldenaar
 • de Schuldenaar is u een onbetwistbaar bedrag verschuldigd

De gevraagde informatie over uw Klanten :

 • Naam van het bedrijf
 • BTW-nummer
 • E-mail adres van de verantwoordelijke van de betalingen of het bedrijf
 • Factuurnummer
 • Factuurdatum

De informatie die u NIET wordt gevraagd :

 • Adres van het bedrijf
 • Factuurbedrag
 • Naam van de verantwoordelijke van het bedrijf van uw Klant
 • Omschrijving van de factuur (het voorwerp van de verkoop blijft vertrouwelijk)
JA

Door uw facturen te registreren op PayAdvisor,

 • U moedigt uw Klanten aan om uw facturen met prioriteit te behandelen
 • U verlaagt uw kosten voor aanmaningen en opvolging aanzienlijk
 • U verbetert uw Cash Flow
Met PayAdvisor kunt u meerdere bedrijven volgen!
MAAR, u wordt gevraagd om evenveel accounts aan te maken dan bedrijven waarvoor u facturen wilt volgen.
U moet zich registreren aan de hand van het Bedrijfsnummer van elk bedrijf door het aanmaken van:
 • 1 Login per gevolgd bedrijf
 • 1 Wachtwoord voor deze Login
 • 1 zelfde e-mailadres kan gebruikt worden voor alle accounts
De vermeldingen op de « Klantenfiche » van PayAdvisor zijn objectieve getuigenissen van de kwaliteit van « Goede Betaler » van een bedrijf in de afgelopen 12 maanden.
Echter, een « Klantenfiche » is alleen representief voor de activiteiten van die Klant op PayAdvisor
De PayAdvisor « Klantenfiche » omvat volgende informatie :

 • gegevens van de Schuldenaar : bedrijfsnaam, BTW-nummer, adres in overeenstemming van de General Data Protection Regulation (GDPR)
 • grafiek : som van positieve en negatieve eenheden in een historiek van de voorbije 24 maanden
 • aantal facturen opgevolgd door PayAdvisor
 • aantal facturen die op tijd betaald zijn
 • aantal te laat betaalde facturen
 • totaal aantal dagen te laat
 • aantal niet-betwiste transacties
 • aantal transacties die positief werden afgesloten na uitwisselingen tussen de partijen
 • aantal transacties waarbij de Schuldenaar een betwisting heeft gemeld en die door de Schuldeiser als rechtvaardig wordt beschouwd
 • aantal transacties waarbij de Schuldenaar een betwisting heeft gemeld en die door de Schuldeiser als niet-rechtvaardig wordt beschouwd
 • een synthetische waardering van PayAdvisor
NEEN
Een totaalpakket aan beveiliging werd voorzien al doende misbruik met PayAdvisor te voorkomen.

Voorbeelden (niet-volledig) :
 • De identificatie van de Schuldenaar is geverifieerd :
  • Alleen creditcards op naam worden aanvaard
  • Een kaart op naam is een tool om de identificatie van de Schuldeiser te traceren
  • Prepaid-betaalkaarten worden niet aanvaard
  • Vanaf deze automatische controle kan de Schuldeiser starten met het ingeven van zijn facturen op PayAdvisor

 • Als u niet binnen 26 dagen na de ingave van de factuur op PayAdvisor heeft gereageerd, wordt er een herinneringsbrief per post naar uw officiële adres gestuurd.
 • De Schuldeiser kan niet tussenkomen in uw administratieve gegevens (adres,...) deze worden automatisch geverifieerd door PayAdvisor

 • U kunt het volgen door PayAdvisor van de door de Schuldeiser opgevraagde factuur stoppen mits :
  • Stap 1 : om eerlijk te vermelden op uw persoonlijke pagina
   • de betaling van de factuur
   • de officiële betwisting van de factuur
   • de melding van de fout op de factuur
  • Stap 2 : de volledige uitwisselingsprocedure volgen die u op PayAdvisor ter beschikking wordt gesteld
  • Stap 3 : u kunt stoppen met het volgen van de factuur indien :
   • dat u een verklaring invult (standaardformulier beschikbaar op de PayAdvisor-website)
   • dat u deze verklaring via e-mail schrijven opstuurt naar PayAdvisor en toegankelijk maakt voor de Schuldeiser op zijn persoonlijke pagina
   • dat u erkent dat deze verklaring u burgerlijk en strafrechterlijk verbindt
   OPGELET : als deze verklaring frauduleus blijkt te zijn heeft de Schuldeiser het recht dit te gebruiken voor alle nuttige en vereiste doeleinden

JA
Enkel bedrijven en zelfstandigen kunnen gebruik maken van de diensten van PayAdvisor.

Nationale Wetten verbieden de publicatie van privé-informatie zonder de toestemming van de betrokken partij.
Zie « wat zegt de Wetgeving »
Elk belgisch bedrijf (of zelfstandigen) BTW-plichtig kan opgevolgd worden door de diensten van PayAdvisor.
JA
Terwijl PayAdvisor bestemd is voor alle bedrijven in de Europese Gemeenschap, begint de dienst met België.
NEEN
De diensten van PayAdvisor zullen beperkt zijn tot ondernemingen in de Europese Gemeenschap.
JA
Op voorwaarde dat de factuur Wettelijk gezien niet vervallen is (meestal na 5 of 10 jaar) dan kan de Schuldeiser de diensten van PayAdvisor hiervoor nog gebruiken
JA
Zolang de vervaldatum van PayAdvisor nog niet bereikt is (standaard: 30 dagen na ingave van de factuur + de reactietijd van de Leverancier op opmerkingen van de Klant)
NEEN
Het is echter mogelijk om ze als betaald in te geven waardoor de PayAdvisor opvolging word stopgezet.
De vervaltermijn van PayAdvisor is standaard 30 dagen na ingave van de factuur op de PayAdvisor-site (WAARSCHUWING: in de praktijk dient u de reactietijd van de Leverancier toe te voegen aan de opmerkingen van de Klant).
Indien Leverancier aan zijn Klant een betalingstermijn van meer dan 30 dagen heeft toegekend, dient Leverancier te wachten met het toevertrouwen van zijn factuur aan PayAdvisor om te voorkomen dat de vervaldatum van PayAdvisor eerder valt dan de datum van de overeenkomst tussen partijen.
PayAdvisor volgt de Belgische facturen die door Belgische Leveranciers aan Belgische Klanten worden uitgereikt, in het kader van deze opstartfase.
Het doel van de dienst is om zich zo snel mogelijk uit te breiden naar het Europese niveau. De informatie zal beschikbaar zijn op de website PayAdvisor.eu.

U ook, geniet van de PayAdvisor diensten

Met slechts een aantal klikken kan u de betalingstermijn van uw facturen aanzienlijk verminderen !